Organisatieadvies

HRM organisatieadvies Flow-HRM Margriet Beelen

Organisatieadvies

Flow kan behulpzaam zijn bij de doorontwikkeling van uw bedrijf. Het op de juiste wijze inrichten van uw bedrijf is van groot belang voor het goed functioneren van uw personeel. Een heldere en transparante organisatiestructuur draagt bij aan goede communicatie evenals het formuleren van heldere functieomschrijvingen.

 

Inrichten van de organisatiestructuur

Een transparante organisatiestructuur is een goede basis voor het bevorderen van de interne communicatie. De organisatiestructuur biedt inzicht hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen uw bedrijf geregeld zijn. Het geeft duidelijkheid en inzicht. Flow kan u ondersteunen bij het inrichten van de organisatiestructuur en de ontwikkeling van duidelijke functieomschrijvingen.

 

Functieomschrijvingen

Goede functie- en competentieomschrijvingen zijn onmisbaar. Functieprofielen geven inzicht in verantwoordelijkheden. En ook welke bevoegdheden daarmee gepaard gaan. Een duidelijke functieomschrijving draagt positief bij aan de interne communicatie. Flow helpt bij het inrichten van een transparante organisatiestructuur en het opstellen van functieomschrijvingen.

 

Organisatiecultuur

De cultuur van uw bedrijf is een optelsom van het gedrag van u en uw medewerkers. Flow kan uw bedrijfscultuur in kaart brengen en cultuurveranderingstrajecten begeleiden. Flow ondersteunt bij gedragsverandering en helpt u om de kernwaarden in uw bedrijf te verankeren.

 

Inventarisatie van uw HRM-proces

Flow inventariseert uw HRM processen en reikt eventuele verbeteringen aan. De HRM processen worden inzichtelijk gemaakt. Dit geeft u snel inzicht in de ontwikkelpunten op het gebied van HRM.